Leveringen en leveringstermijnen
Producten die niet voorradig zijn, worden door Spelenmaar besteld en in overleg met de klant later aan de klant verzonden.
De bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres, totdat de klant aan Spelenmaar en nieuw adres heeft opgegeven. De klant is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staat of aan hem ter hand worden gesteld.
Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde producten worden opgeslagen voor risico en rekening van de klant.
Indien het bestelde product op voorraad is, bedraagt de levertijd gemiddeld 2 a 3 werkdagen.
Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, op de website vermeld. Indien de klant een product ter reparatie naar Spelenmaar stuurt en het product blijkt niet defect te zijn, dan zullen de verzendkosten voor het terugsturen naar de klant aan de klant in rekening worden gebracht. Indien het product een productiefout bevat, zal Spelenmaar op haar kosten een nieuw product aan de klant toesturen.
Indien de klant meerdere producten bestelt, kan het zijn dat het in meer dan één levering wordt uitgeleverd.
Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.
Het risico ter zake van verlies van of schade aan de te leveren goederen gaat op de koper over vanaf het moment dat de goederen het magazijn verlaten, ongeacht of de transportkosten geheel of gedeeltelijk voor rekening van de verkoper zijn


Retourrecht
De koper heeft het recht om binnen veertien dagen een product te retourneren als het product niet aan de verwachtingen voldoet. Indien de koper een product wil retourneren dient dit altijd vooraf per e-mail te worden aangekondigd aan de verkoper. Het product dient ongebruikt en onbeschadigd te zijn. Het product dient goed verpakt in de originele verpakking of in een vergelijkbare verpakking retour gezonden te worden. De verzendkosten van retourzendingen zijn voor rekening van de koper, het pakket zal dan ook alleen worden geaccepteerd indien het voldoende is gefrankeerd. Indien er geen vervangend product wordt besteld wordt binnen 10 werkdagen na ontvangst het betaalde bedrag aan de koper teruggestort.
De koper heeft het recht om binnen veertien dagen een product te retourneren als het product niet aan de verwachtingen voldoet. Indien de koper een product wil retourneren dient dit altijd vooraf per e-mail te worden aangekondigd aan de verkoper. Het product dient ongebruikt en onbeschadigd te zijn. Het product dient goed verpakt in de originele verpakking of in een vergelijkbare verpakking retour gezonden te worden. De verzendkosten van retourzendingen zijn voor rekening van de koper, het pakket zal dan ook alleen worden geaccepteerd indien het voldoende is gefrankeerd. Indien er geen vervangend product wordt besteld wordt binnen 10 werkdagen na ontvangst het betaalde bedrag aan de koper teruggestort.
De koper heeft het recht om binnen veertien dagen een product te retourneren als het product niet aan de verwachtingen voldoet. Indien de koper een product wil retourneren dient dit altijd vooraf per e-mail te worden aangekondigd aan de verkoper. Het product dient ongebruikt en onbeschadigd te zijn. Het product dient goed verpakt in de originele verpakking of in een vergelijkbare verpakking retour gezonden te worden. De verzendkosten van retourzendingen zijn voor rekening van de koper, het pakket zal dan ook alleen worden geaccepteerd indien het voldoende is gefrankeerd. Indien er geen vervangend product wordt besteld wordt binnen 10 werkdagen na ontvangst het betaalde bedrag aan de koper teruggestort.
Letop!!

lcd vervangingsschermen, lasers, refurbisched geheugenmodulen en refurbished harddisks kunnen niet geretouneerd worden ivm met de fijn gevoeligheid van de electronica.


Garantie

Spelenmaar staat voor een periode van 12 maanden.
uitzondering hierop zijn:
Spelenmaar staat voor een periode van 1 maand voor refurbished producten.
Spelenmaar staat voor een periode van 3 maanden na een reparatie in voor de onderdelen welke zijn vervangen.

Spelenmaar geeft geen garantie op de verkoop van lasers, lcd en touch schermen welke door de klant zelf gemonteerd worden.
Behoudens lcd, touch schermen en lasers geeft Spelenmaar voor een periode van 1 maand garantie op productiefouten van producten welke geen fabrieksgarantie hebben, voor de rest geld de termijn van de fabrieksgarantie
een garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:
a. normale slijtage;
b. onoordeelkundig gebruik;
c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
d. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;

e. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
f. schade veroorzaakt door derden;


Klachten
Klachten behoren binnen 10 werkdagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door de klant schriftelijk of elektronisch bij spelenmaar te zijn ingediend, indien dit niet geschiedt, wordt geacht dat de klant het product onvoorwaardelijk heeft geaccepteerd. De klant is verplicht geleverde producten onverwijld te controleren. Bij zichtbare gebreken dient de klant de gebreken onmiddellijk bij aflevering te melden aan Spelenmaar, indien dit niet geschiedt, wordt geacht dat de klant het gekochte onvoorwaardelijk heeft geaccepteerd.